A big sale and big plans

Wow vilken dag det har varit. Jag känner mig helt mos i huvudet men på ett bra sätt. Det har gått väldigt trögt i butiken hela veckan men ungefär en timme innan stängning lyckades jag dra iväg ett stort sälj som gjorde att vi tog hela butikens månadsbudget för företag. Hela säljsamtalet var på engelska och jag brukar vanligtvis vara helt okej på det i vanliga konversationer, men när det kommer till att sälja på engelska med alla ord som rör abonnemang m.m så börjar jag totalt ordbajsa haha! Det gick ju iallafall hur bra som helst. Jag tycker konstigt nog att företag är lättare att sälja till än privat medan de flesta andra tycker tvärtom, kan inte riktigt sätta fingret på vad det är.

Förutom dundersäljet så var jag på ett möte inne i stan under dagen, men vad det gällde är en liten hemlis. Det kan innebära en förändring framöver på vissa plan, som jag behöver. Jag är ju en sån person att när jag vill något så ställer jag in mig på det helt och dedikerar mig åt det. Vill verkligen med hela mitt hjärta att det ska bli som jag önskar, men vi får se ♥

// Wow such a day it has been. I feel completely mashed in my head but in a good way. It has been very sluggish in the store this week but about an hour before closing, I managed to pull away a big sale that made us take the entire store's monthly budget for business. The whole sales call was in English and I'm usually pretty good in regular conversations, but when it comes to selling in English with all the words related to subscraptions , I'm starting to lose the words haha! Well, at least it went well. I find it strange that companies are easier to sell on than private people while most others think the contrary, I can not really pinpoint why.

In addition to the sell, I was at a meeting in town during the day, but what it was about is a little secret. It may mean a change in the future on some levels, which I need. I'm such a person that when I want something I'll put myself on it completely and dedicate myself to it. I really want this change with all my heart, but we'll see ♥

Gillar

Kommentarer