Perfecta projektledning

- Inlägget innehåller reklam i samarbete med Perfecta projektledning -

Perfecta är ett konsultföretag som erbjuder projektledning vid nybyggnation, underhåll, ROT och flytt. Man kan till exempel vända sig till Perfecta om man behöver hjälp med att göra ett stambyte, fasadbesiktning eller en underhållsplan. Jag hade aldrig klarat av att styra upp något liknande projekt själv och tror att många känner likadant som mig att det är en hel djungel av olika saker man behöver kunna och tänka på för att det ska bli ordentligt och hållbart. Tekniska installationer i en byggnad så som vattenledningar, avloppsrör, värme- och elinstallationer har en begränsad livstid. Det är dock viktigt att dessa saker fungerar som det ska i en byggnad och att man tänker långsiktigt samt på kvalité. Därför är det viktigt att göra ett stambyte emellanåt (ungefär efter 40-50 år) eftersom om man inte renoverar och underhåller dessa så riskerar det att bli väldigt svåra och kostsamma skador. Stambyte är dock ett projekt som kräver stor kompetens men med Projecta som projektledare kan man känna sig lugn när man ska utföra ett stambyte, eller andra projekt. Projecta tar hand om allt och jobbar med behovsanalys, upphandling, kontraktering, projektledning och besiktning. Innan man börjar ett stambyte och efter man fått bygglov, kräver kommunen en kontrollplan som visar hur bygget ska genomföras för att följa de krav som finns enligt lagar, förordningar och föreskrifter. Det krävs även att den som är kontrollansvarig ser till att kontrollplaner upprättas, att kontroller görs, samråd med kommunen och att kommunen får de intyg och dokument som behövs. Det kanske låter ganska avancerad och då kan det vara skönt att ha någon som styr upp detta. Priset på ett stambyte varierar efter fastighetens behov och förutsättningar. Det kan handla om till exempel hur många våningsplan, antal lägenheter, stammarnas placering samt skicket på stammarna och våtutrymmena. För att ta reda på priset behöver man först göra en besiktning, men även det styr Projecta upp med deras projektledning.
  • Postad i: Daily

Gillar

Kommentarer